czwartek, 16 stycznia 2014

nowy GENDER - stare techniki dręczenia psychicznego!

mit o przeznaczeniu!                                                            
ilustracja: fotografia z internetu 

życie to nie tylko wędrówka
to cena za uczucia i codzienność
gdy od dawna czekasz śmierci

wyrok! cena za półsieroctwo!
za paraliż i brak perspektyw

nie wolno ci mieć marzeń
kolejka ważniejszych jest
a ty i tak nie potrzebujesz nic

masz kilka najpiękniejszych chwil
przeżytych wbrew przeznaczeniu

miały dobić, wypełnić czarę goryczy
a sprawiły radość i nadały śmierci sens
warto było kochać, poznać, śmiać się
                               ...©Slawrys...


Dziwny jest ten świat, a jeszcze dziwniejsze są techniki zabijania (psychicznego też)
w nim ludzi. Ostatnio zrobił się szum wokół GENDER ... czytam i słucham i szok!
co tu nowego w tym kierunku społecznym: że ktoś spisał i usystematyzował
techniki dręczenia psychicznego i nazwał to jak nazwał, to nie znaczy że to NOWE.
Od wieków część mężczyzn posiadających władze i majątki zabawiała się kobietą
i jej ciałem i psychiką .. w rewanżu kobiety posiadające majątki i władze zabawiały
się mężczyzną z niskich warstw społecznych - niszczyły go psychicznie i fizycznie;
ale robić z tego naukę o równouprawnieniu to trochę bezczelność ...
moim zdaniem mężczyźni i kobiety to realizujący to BANDYCI.
Od wieków znęcano się psychicznie na dzieciach łobcych*, by w dorosłym życiu
ich psychika była "odpowiednio" skonstruowana. (choćby indoktrynacja
faszystowskimi ideałami i rz-katolickim sadyzmem)
Warto tu zwrócić uwagę, że ten system krzewienia równości jest niezgodny
z prawami człowieka i większością oficjalnych konstytucji - ale ta cywilizacja
miała zawsze swoje dziwne niuanse propagandowe! czyli ofiary tych praktyk
pewnie będą się musiały nauczyć z tym żyć - tak jak i ofiary rytuałów pedofilskich!

cytat z para-genderowców zasłyszane od  1984 roku:
"nikt tak nie chce żyć, dlatego tak to organizujemy"
"jesteś biedny! to cie potraktujemy jak dziewczynę! takich jak ty nie szkoda"
"przez ciebie poszli siedzieć nasi ludzie! mężczyźni zabawiają się jedną, za to
potem one jednego niszczą - wystawimy cie za kare dziwkom na wyszydzenie"
"ten kto ma majątek jest mężczyzną a biedny kobietą"
"będą cie dręczyły psychicznie aż doprowadzą do tragedii"
"nikt ci nigdy nie uwierzy - i tak dopniemy swego"
"dziadki z fali nauczą cie gdzie jest miejsce sierot*"
"jeśli nas nie wydasz tobie też będzie wolno, jak powiesz o tym komuś to cie wyszydzimy
na cały świat"

wcześniejsze po 1973 roku:
"jak będą ujawniać przypadki pedofilii i oskarżać o to nas (księży); to niech same okaleczają
swoje dzieci"
"biednym nie wolno mieć dobrego życia"
"bez wsparcia dobrze zorganizowanej sekty, twoja dobroć będzie tylko wykorzystana"
"jeśli pójdę siedzieć do wiezienia, to moi ludzie cie tak załatwią że ty będziesz miał gorsze
piekło i możliwości jak ja w więzieniu"
"seks i kobiety są zarezerwowane tylko dla bogatych; kobietom wolno się wiązać tylko
z wyższymi społecznie i majątkowo"
"taka jest tradycja i obyczaje od wieków, dziady z fali najpierw młodych zaliczają .. tak musi być w ramach inicjacji"


Wiele drastyczniejszych cytatów omijam .... za dużo było w tym inwektyw no i to by było
niepoprawne politycznie! w końcu wszystko wolno gdy cie na to stać vel masz wsparcie
dużej organizacji sponsorującej.
Na koniec kilka cytatów dla odmiany z propagandy cywilizacyjnej:
Godność człowieka' (art. 1–5):
ochrona godności ludzkiej; prawo do życia (w tym zakaz orzekania i wykonywania kary śmierci); prawo do integralności cielesnej (w tym zakaz praktyk eugenicznych, zakaz czerpania zysków z ciała ludzkiego jako takiego i jego części, zakaz klonowania w celach reprodukcyjnych); zakaz tortur i poniżającego traktowania lub karania; zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej.

Rozdział II  Konstytucji normuje sytuację prawną obywateli, określając ich wolności, prawa, a także obowiązki względem państwa. Podkreśla się wyraźnie, iż wszyscy ludzie są równi wobec prawa. Zabrania się dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny (art. 32), także ze względu na płeć (art. 33). Zapewnia się poszanowanie odrębności obywateli należących do mniejszości narodowych (art. 35). Konstytucja przyznaje obywatelom wolności i prawa osobiste (ochrona życia, wolność i nietykalność osobista, wolność od tortur, wolność od tortur, nieludzkiego i poniżającego traktowania oraz karania i stosowania kar cielesnych (art. 40), domniemanie niewinności, prawo do sprawiedliwego procesu, ochrony życia prywatnego, decydowania o życiu osobistym, wolność sumienia i religii,

To chyba na tyle, przeczytałem to wszystko jeszcze raz i faktycznie mają prawo organizacje
przestępcze wymuszać "równouprawnienie" i niszczenie seksualnie przeciwników i konkurentów
w stadzie (oraz w ramach rytuałów religijnych zmuszać do czynności seksualnych i innych zachowań
wbrew jego woli - przymus w ramach odurzenia narkotykowego lub w ramach transu hipnotycznego).
Och to czytanie !!!  przecież to wszystko potwierdza, oni mają prawo prześladować i karać
zgodnie z swoimi tradycjami i para-obyczajami!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
łobcy* i sierota* - definicje w Od Autora


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz