środa, 7 grudnia 2016

6 - szlak czyśćca (kontynuacja - część 6)


         No i! pisarsko przerosła mnie sytuacja - wojna z "hologramowcami" to u mnie
standard od 48 lat ... ale ostatnio "przechodzi ludzkie pojęcie" w naszych relacjach.
Fakt; ich rola przeszkodzić mi w opisie "szlaku zamków" sprzed XIV wieku i
i istniejącego systemu "szlaku Dworków i Dworów" od XII do XIX wieku
 vel wcześniejszych "Grodów" sprzed X wieku.
Prawdopodobieństwo istnienia "Grodów_Słowiańskich" na terenach gdzie
później budowano Zamki i Dwory jest duże ... lokalizacja trudna ze względu na
działającą na tych terenach sektę i jej szlak handlu ludźmi z czasem przemianowany
na "Szlak Pątniczy" (od XV w.)
a później na "Szlak Pątniczo-przemytniczy" (od XVIIIw.)

Moje próby oznakowania terenu nawet analitycznie są dość trudne - ale sobie jakoś
radzę (dziękuję Google Earth za możliwość walki z nimi i pomimo że sporo
oszukują i zmieniają ci z sekty to jednak coś oznaczam w terenie).


nr 1) fotografia mapy gdzie analitycznie opisałem i umieściłem miejsca gdzie
mogą znajdować się budynki umożliwiające komunikację między Zamkami
i Dworkami a wcześniej między Grodami a Stanicami ... Słowiańskimi.
Zrobiłem fotkę z tego co na Google Earth oznaczyłem ... graniastosłup (kryształ górski)
i romb (czworobok energetyczny)
często się wpisuje w teren ... ziemia Słowian tak broni się przed sektą i jej symboliką
Krzyża Nepomucena, Latawca, Dzwonów (i innej symboliki sekty)
Tylko od ludzi zależy co na tych ziemiach przetrwa.

By wyjaśnić wszystko wypada opisać wszystko od początku ... tu dobrym
przykładem są Gorlice i jego region (Krosno też ... nie przypadkowa lokalizacja
ich siedzib bojówek religijnych ... ich największe zagęszczenie to Sękowa-Krościenko
pod Gorlicami i Krościenko {Niższe i Wyższe} pod Krosnem i też Krościenko
pod Łąckiem - to sprzed XV wieku)
Użyje fotografii i oznaczeń z G.Earth:
na Terenie obecnych Gorlic istniała stara osada Słowian ... Gród był położony
u ujścia rzeki Sękówki ... po przejściu sekty i ich pątników po grodzie nie zostało
nic ... jego gruz i ruiny zostały zgonie z tradycją sekty przemieszane i rozrzucone
a z czasem usypano jako stertę gruzu (obecne wzgórza starych miast na szlaku
pątniczym to prawdopodobne takie sterty historycznego gruzu: Sanok ma swój
"Kopacz", Krosno górę z starym miastem; Gorlice z obecnym wzgórzem na
którym jest Bazylika Mniejsza itp itd - ci co chcą coś szukać to warto by pamiętali
o poziomie lustra wody jako źródle informacji o terenie); prawdopodobne są
dwie lokalizacje ujścia Sękówki i miejsca Grodu Słowian ... wskaże pierwszą ... to
też lokalizacja pierwszej bazyliki w Gorlicach .... istniała na przełomie:
 X,XI,XII wieku i nazywana była Bazyliką Wielką

nr 2) analityczna lokalizacja Bazyliki Wielkiej z X-XIII wiek
jasno zielona linia to prawdopodobna lokalizacja ujścia
rzeki Sękówka z tamtych czasów (mogła być ciut dalej) 

druga lokalizacja to:

nr 3) analityczna lokalizacja delty Sękówki
i Grody Słowian sprzed epoki najazdu sekty
i jej Szlaku_Pątniczego (na fotografi
oznaczenia żółto-złote) 

ok, tak w teorii lokalizuje pierwsze Grody na tych terenach ... we wszystkich
miejscach późniejszych lokalizacji Bazyliki i miasta można znaleźć ślady
tamtych czasów ... są przemieszane ... cóż:
 "Wiara nie tylko przenosi góry, ale zaciera prawdę i niszczy ślady historii" ~Slawrys

Tu kolejna ilustracja jak sekta przenosiła i górę, i lokalizację miasta, i jak zmniejszała
Bazylikę i zmieniała ujście rzeki Sękówki ... moje analityczne przemyślenia oznaczyłem
na mapie i są na fotografii:
nr 4) lokalizacje bazyliki od: Bazyliki Większej z iglicą-5,
Bazyliką Dużą z iglicą-4; Bazyliką Średnią z iglicą-3;
Bazyliką Mniejszą z iglicą-2 i Bazyliką Pomniejszą z iglicą;

a tu na chwilę idę do XX wieku i jeszcze raz stara fotografia na której moim zdaniem
jest Bazylika Średnia i teren miasta przed przeniesieniem w aktualną lokalizację
Bazyliki Mniejszej ... a obok wstawię mój typ tamtego miejsca:

nr 6) moim zdaniem na fotografii jest
Bazylika Średnia 

         
nr 7) mój typ gdzie stał fotograf robiąc starą
fotografie to na mapie Żółta pineska
z napisem "Fotograf"; a most, ulicę Mickiewicza
i rynek oznaczyłem na szaro-żółto)
bazylika to purpurowo-bordowy kolor z iglicą-3  


wolę nie wiedzieć gdzie sekta planuje przenieść Magistrat i Bazylikę w jeszcze dalszej
przyszłości ... ale mam propozycję lokalizacji i nazwałbym te miejsca jako
Magistrat Wielki i Bazylikę Największą i umieściłbym je
- Magistrat Wielki umieściłbym na miejscu pierwszej lokalizacji "Bazyliki Wielkiej"
(oczywiście na stosownej wysokości);
- pośrodku bym umieścił bieg rzeki Ropy, a ciut przed nimi ujście Sękówki ... by to co
spływa z Bazyliki i Magistratu od razu z nurtem rzeki zabierało
(przepraszam Biecz, ale nie ma gdzie to spuścić z wodą)
- Bazylikę Największą proponuje umieścić na drugim brzegu rzeki Ropy jako lustrzane
położenie wedle rzeki Ropy i Magistratu ... niestety mam włamanie do komputera i
nie mogę zrobić ilustracji ... ale kiedyś jeszcze to zrobię ... na dziś proszę spojrzeć
na fotografię nr2 w tym wpisie i samemu to zrobić ... bok Bazyliki i jej iglica nr 6
powinna być na czarnej linii będącej połączeniem Magistratu i Bazyliki.

Nie pozwalają mi na pisanie o przeszłości to trochę odwet mój i napisałem coś
o przyszłości ... teraz wracam do szlaku pątniczego i szlaku Grodów sprzed XV wieku.
Można to śledzić na Google Earth  ... na dziś tyle ... reszta w następne dni.

*******************
piątek: 9 grudnia

            Wracam na szlak Zamków i Dworków z wieków od około XI do XIV
 i korzystając z Google Earth i znaczę od nowa wszystko ... wytyczyłem
pola energetyczne o właściwościach fizycznych (fizyka: akustyka, elektrostatyka itd)
wykorzystywanych przy komunikacji między tymi obiektami.


przykładowe pole energetyczne na którym
przed wiekami lokalizowano budynki
nazywane "Dworkami" 

dwa szeregi pól energetycznych (niebieskie romby)
w nie wpisane były "Dworki" okalające i budujące
Zamki (zielono-złoty graniastosłup). 

przykład analitycznej lokalizacji dworków
w okolicach Krosna (niebieskie graniastosłupy)
i gdzie mogły "dworki" potem budować baszty
Zamku (zielono-złoty graniastosłup).
Czerwone pineski i wściekle różowy "dzwon kościelny"
to symbolika sekty i teren gdzie mogli usypać spore
wzgórze z resztek po zamkach i dworkach Trochę temat sprzed szlaku pątniczego ciągnie się ... dzień w dzień sekta mnie
"podgryza" i eliminuje jak i tamte zamki i dworki ... bojówki sekty się nie zmieniły
i nie zmieniły ich metody działania.
Na mapie w ilustracji nr1 zaznaczyłem więcej lokalizacji dworków ... choć bardziej
prawidłowe powinno być wyznaczenie pól energetycznych w które wpisano
zabudowania dworków. Gdy dworki zaczynały funkcjonować i posiadać odpowiednią
bazę "ludzi" i wyżywienia dopiero budowano zamki ... czyli baszty z Strażą_Zamkową.
Ilość baszt była zależna od możliwości okolicznej ludności.
Po co to wszystko? ... ten teren to dawne szlaki z północy na południe i z powrotem.
W tym duże prawdopodobieństwo że to stary "szlak bursztynowy".
Od wieków były na te tereny prowadzone przez sektę łupieżcze wyprawy.
Na początku to "wyprawy" ... z czasem przemieniły się w stałe szlaki wędrówek
handlarzy ludźmi wzdłuż Karpat.
Nadeszły czasy likwidacji starych zamków i dworków ... XV wiek ...
analityczna lokalizacja szlaku pątniczego.
Szlak Nepomucena - Czyściec.  W XV wieku na miejscu szlaku handlu ludźmi powstaje szlak pątniczy. Niewiele się
zmienia ... ci sami Strasznicy i ta sama sekta i te same metody ... niewolnicy już
jako pątnicy idą "grupą" sformowaną zgodnie z religijną regułą.
Cały teren spowija złowieszczy krzyż wpisany w latawiec:
co 48 km powstaje "stacja Krzyża"
w tak powstały odcinek wpisuje się
cztery latawce z wierzchołkami co
około 12 km 

Ostatnia stacja szlaku pątniczego to Krościenko Wyżne ... choć stacja wolności, zakończenie
szlaku pątniczego to góra kilka kilka kilometrów za ... uciekali tam do przysłowiowego
nieba Strasznikom_Pątników i ich zwierzchnikom.
Na początku walka szlaku pątniczego z szlakiem zamków i dworków polegała na niszczeniu
zabudowań i "kradzieży ludzi". Niewiele to im dawało, dworki odbudowywano i zamki ...
jedynie co osiągali to zmuszali ludzi do zmian lokalizacji zabudowań.
Dopiero powstanie drugiego traktu szlaku pątniczego w 50 lat od powstania
Szlaku_Nepomucena  zakończyła erę istnienia zamków ... dworki jeszcze utrzymały się
na tych terenach do czasów Zaborów (1772-95) ... "rzeź galicyjska" praktycznie
zmiotła z tych terenów i ślady zamków i ślady dworków ... tak zakończyła się
era "dworków" i pól energetycznych jakimi zarządzały, umierały gminy chrześcijańskie
na ziemiach Słowian ... za to umacniało się Państwo_Biskupie i Szlak_Pątniczy; na tych
ziemiach do dziś włada sekta i jej siepacze, obecnie to kilka para-religii z umowami
co do karania za grzechy i wykorzystania szlaku_pątniczo-przemytniczego.

druga trasa szlaku pątniczego oznaczona
jako K.N.2 i jego wspólny "krzyż"-stacja "piekło"
w obecnym Krościenku nad Dunajcem.
To mapy aktualne a oznaczenia analitycznie wytypowanych
miejsc z XIV i XV wieku 

Druga trasa szlaku pątniczego powstała około 30 kilometrów na północ od Pragi-Jesenice
przez Horna_Gora i okolice: Ostrawy ... Skoczowa, Żywca, Jordanowa do
Krościenka n/D biegła na północ od "Czyśćca"; potem kierowała się
i biegła o 30 kilometrów na południe od pierwszego szlaku_pątniczego i prawdopodobnie
kończyła się ten szlak w okolicach Komańczy (XV wiek). Po zlikwidowaniu
zamków i dworków znaczenie tej trasy zmalało ... "wiara przenosi góry" zatarła ślady
po tamtej działalności i dziś trudno określić: gdzie i co!
Tej trasy drugie życie to powstanie po Traktacie_Wersalskim Czechosłowacji ...
po 1945 roku ta trasa jest zgodnie z umową sekty i "komuchów" objęta działaniem
wspólnych bojówek para-religijnych i buduje się wiele "enklaw dla zakładników sekty"
 (wspólne patrole Straszników_Pątników i Rekinów_Mocy to normalna praktyka
do lat 80-tych ... później nie wiem, podobno większość Rekinów_Mocy przyłącza się
do Straszników szlaku pątniczego).

Temat wow ... wracam do XV wieku ... po likwidacji szlaku zamków i dworków
(południowa część), następuje wiek XVI i jego reformacja
(znalazłem taki link z tematem ... podoba mi się jako uzupełnienie kim biskupi
po cichu zasilali szlak pątniczy)
Jan Hus i husyci - pochodzenie, rozwój, wpływ na przygotowanie Reformacji

... czyli czasy wojen religijnych w Europie (link z opisem takowych w XVI i XVII wieku)

wojny-religijne

... szlak_pątniczy ucichł ... działał po cichu, kopał i rył pod ludźmi ... czyli robił swoje:
"wiara przenosi góry" królowało

... następuje po reformacji - kontrreformacja:

Kontrreformacja___przyczyny__przebieg__skutki.html

wiadomo że rządzący nie chwalą się "czyśćcem" oficjalnie ... zasada jest by
"czyściec" był "straszakiem" i "grzesznicy" się bali rzutników hologramowych
i "smyczy" i obsługujących to "Straszników_Pątników" to wieki mroczne dla
Europy ... wojny religijne nie omijają Polski, a za sprzyjanie reformacji wielu
traci: zdrowie, życie i majątek ... na "Szlaku_Nepomucena".

Tym czasem w Europie:
Prusy_Książęce

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ferdynand_II_Habsburg

Odsiecz_Wiedeńska

Car_Piotr_Wielki 

wiadomo "live is brutal" ... jedni rządzą inni grzeszą, a ktoś musi odpokutować.
Dlatego na szlaku hula już naćpana kadra ... oficjalnie powinien szlak pątniczy
być tworzony dwoma trasami tworzonymi z krzyża_latawca
Poprawiłem co nieco to co wymyślili wierne sługi biskupów i wytyczyłem
fragment szlaków:


niestety tak to powinno być wytyczone ... jednak ci co władali lubili sobie "dziabnąć"
i na szlaku królowali Strasznicy (też "dziabnięci") i ich inwencja twórcza.
Dzięki sprytowi w handlu (ludźmi - też) rozliczali się z "Czyśćca" tak jak po nim
chodzili ... kto płacił to korzystał z "wiary co przenosi góry..." i nie było problemem
zmienić trasę szlaku na dzień, dwa czy na kilka lat.
Czasy kontrreformacji zmieniły jedynie układ ... szlak pątniczy otrzymał nowy kierunek
od okolic Skoczowa kierował się on już też na okolice Budziszyna.
Regiony tamte często zasiedlali protestanci-ewangelicy po ucieczce z swoich terenów,
czyli łakomy kąsek dla rządzących na szlaku ... ilustracja do tego, to moje analityczne
lokalizacje:

lokalizacja trasy szlaku pątniczego to latawce
koloru: wściekła-purpura ... a pineski to
lokalizacje analityczne krzyży (krzyż prowadził
pątników... nie miał być kierunkiem
i nie wytyczał trasy) 
                     
przykładowe wpisanie latawcy w szlak krzyży,
czarne latawce i ich linie to obszar po którym
często grasowali Strasznicy_Pątników ... to
co ja oznaczyłem nie jest wiarygodne jak chodzi
o to co wytyczali zwierzchnicy Szlaku 


jakieś podsumowanie części szóstej by się przydało ... już wiadomo sekta wykorzystuje
religię, Ewangelię i organizuje szlaki pątnicze by zatrzeć ślady chrześcijaństwa na ziemiach
Słowian ... grabią-łupią i skazują za życia na "czyściec" swoich przeciwników
czyli szlak pątniczy ma używanie ...
próbuję umieścić na jednej ilustracji stare szlaki i to co
na nich szlak pątniczy zbudował ... nie wygląda zbyt to ciekawie,
ale mniej więcej o to im chodziło
podsumuje co ustaliłem ... stare szlaki (te o kolorze kremowym linie-krzywe)
istnieją od wieków i przebiegają z północy Europy na południe.
By je chronić przed handlarzami ludźmi powstają Grody_Słowiańskie i Zamki
i Dworki ... prawdopodobnie znikają pierwsze Grody do XI wieku pewnie
z nich nic nie zostało ... później powstają szlaki pątnicze by niszczyć resztę
osadnictwa i stworzyć Państwo_Biskupie.
Około od X do  XIV/XV wieku znikają  Zamki ... ich pozostałości są nieliczne
i raczej to przeniesione ich fragmenty (baszty) w nowe miejsca np: Zamek-Niedzica,
Zamek-Odrzykoń. Dworki znikają ostatecznie po 1772 roku.
Za to powstają:
- trakt wzdłuż szlaków pątniczych (zgniły zielony kolor na fotografii)
- dwa szlaki pątnicze i biegnące od nich odnogi na południe i północ ... przenoszą
  góry, prostują rzeki, zacierają ślady istnienia chrześcijaństwa i Słowian na tych
  ziemiach ... z czasem są też pątnikami-tragarzami
- powstają bazyliki i inne świątynie
- powstaje ziemia "Święta" wytyczana przez Straszników_Pątników
- powstają masowe groby ... tak zwane "wąwozy śmierci"
- powstają trzy przesunięcia górotworu (coś a-la trzęsienie ziemi, wypiętrzenie gór,
  zapadnięcie się wzniesień) ... tak zwane: "tąpnięcia austriackie"
  (vel tąpnięcia tylkowo-padołowe) ... przesuwa się w ich wyniku ziemia i miejscowości
   zmieniają położenie (czasem powielają się wielokrotnie a czasem znikają całkiem),
   a rzeki nawet zmieniają kierunek płynięcia ... itp itd

...ciąg dalszy w części siódmej ...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz